10 dec 2019 12.00 - 16.00

Dialog med Länsstyrelsen i Västerbottens län

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt träffar Länsstyrelsen i Västerbottens län för dialog om åtgärdsgenomförande och nästa Åtgärdsprogram 2021-2027.

Syftet med mötet är att öka delaktigheten hos Länsstyrelsen som åtgärdsmyndighet och få möjligheten att utbyta kunskap, för att skapa så bra åtgärder som möjligt.

Deltagare: endast inbjudna.

VAR:

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt