/

Tillgängliggöra underlag för åtgärder mot övergödning

För att kunna utföra rätt åtgärd på rätt plats behövs det underlag. Vattenmyndigheterna har på regeringens uppdrag arbetat med att belysa problem och åtgärder.

Vattenmyndigheterna arbetade under förra förvaltningscykeln (2009–2015) fram ett underlag inom övergödningsområdet för att kunna beräkna åtgärdsbehov och kostnadseffektiva åtgärder. Förutom vattenmyndigheternas åtgärdsunderlag tar också andra myndigheter fram olika underlag som är användbara för åtgärdsarbete riktat mot övergödning.

Syftet med regeringsuppdraget om att tillgängliggöra underlag för åtgärder mot övergödning är att identifiera, uppdatera och tillgängliggöra dessa underlag, för att rätt åtgärd ska göras på rätt plats, det vill säga att den mest kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder görs i ett specifikt avrinningsområde. Uppdraget genomfördes 2018-2020.

Under arbetet sammanställde vi materialet i kartor. De kan du se här:

Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning Länk till annan webbplats.

Övergödningskartan Länk till annan webbplats.

Kontakt