Vattenmyndigheterna

 • Hur får vi bättre vatten?


  En holme i en sjö Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Enklare att hitta fakta om övergödning


  Bilden visar ingångssidan på planeringsunderlaget. Den som ville veta allt om orsakerna till övergödning fick förr vända sig till dussintalet myndigheter och aktörer. När ett treårigt projekt nu avslutas så finns det mesta samlat.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Aktivt arbete för bättre miljö på hästgårdar


  Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Men fel placering av hästhagarna kan innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när f...
  Distrikt:
  Nationellt