/

Vattenmyndigheterna

 • Arbete återstår för att få hållbara vattenmiljöer där det är möjligt


  Svensk kustlinje ur helikopterperspektiv Mycket åtgärder görs i våra vatten men totalt sett är takten för låg och det återstår en hel del arbete. Det kan Vattenmyndigheterna konstatera i återrapporteringen för 2021, som n...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Nya åtgärder mot vattenbrist och torka


  Kor samlade vid ett vatten på Ölands stora alvar. Mer vatten i landskapet och rådgivning till företag för att effektivisera vattenanvändningen kan motverka vattenbrist och torka. Det är några av de förslag på åtgärder som vattende...
  Distrikt:
  Södra Östersjön

 • Miljökvalitetsnormerna ändras inte i Fyrisån


  Fyrisån är ett av de större vattendragen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppsala Vatten och Avfall AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att utöka antalet anslutna p...
  Distrikt:
  Norra Östersjön

Kommande händelser

Juli 2022
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31