Sök samverkansbidrag 2019

Alla vattenråd med en överenskommelse med Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har möjlighet att söka ett årligt ekonomiskt bidrag för att stödja vattenrådets arbete. Ansökan ska ha inkommit senast 15 april 2019.

Ansökan om samverkansbidrag för 2019.docx

Ansökan om samverkansbidrag för 2019.pdf

Ifylld ansökan ska skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Skicka även en kopia till nancy.alke@lansstyrelsen.se samt en kopia till kontaktpersonen på den länsstyrelse som ansvarar för ert vattenråd.

 

Rapportera 2018 års verksamhet

Kom ihåg att en rapportering av föregående års verksamhet är en förutsättning för att få igenom ansökan.

Rapporteringen görs via länsstyrelsernas e-tjänst här.

Mer information finns i blanketterna nedan:

Rapportering av 2018 års bidrag.docx

Rapportering av 2018 års bidrag.pdf