Tillgången på dricksvatten engagerar

Den framtida tillgången på dricksvatten är den vattenfråga som engagerar mest, visar Vattenmyndighetens sammanställning av synpunkter från länet.

- ​Frågan är bredare än bara dricksvatten. Det handlar om vattenförsörjning till alla olika verksamheter, även jordbruket och industrin. Det är ett område som vi kommer att behöva jobba mycket med, säger Sylvia Kinberg, samordnare på Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Hör hennes intervju i P4 Kalmar

Tillgången på dricksvatten viktigaste framtidsfrågan