Film från Kalmar läns vattenråd

Vattenråden i Kalmar län har tillsammans tagit fram en film om länets vattenråd. Filmen är tänkt att öka kunskapen om vattenråden och hur de arbetar samt visa vad lokalt engagemang betyder för vattenförvaltningen.

​Länk till YouTube-filmen: https://bit.ly/2Fz77fY