Ny vattendelegation för Västerhavet

Nu har nya vattendelegationen för Västerhavet haft sitt första möte i Göteborg.

​Ordföranden för vattendelegationen, landshövding Anders Danielsson, är nöjd med sammansättningen av delegater.
- Det är en bra blandning med representanter från många olika områden, förklarar Anders. Nu har vi kompetenser från forskningen, politiken, näringslivet, jordbruket och myndigheter i delegationen.

Bilden: Överst fr v: Sofia Karlsson - ordförande LRF Västra Götaland, Rikard Ledin da Rosa - Göteborgs stads miljö- och klimatnämnd, Per Leander - miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län, Anders Danielsson – ordförande och landshövding i Västra Götalands län, Lennart Henriksson - fil.dr. i ekologisk zoologi, Kristian Wennberg - enhetschef Vattenenheten Länsstyrelsen i Skåne län
Nedre fr v: Roland Löfblad - civilingenjör, Britt Wall - oppositionsråd Sotenäs kommun, Karin Enfjäll - enhetschef Länsstyrelsen i Värmlands län, Lena Gipperth - professor i miljörätt

På bilden saknas Lisbeth Schultze - vice ordf, länsöverdirektör i Västra Götalands län och Mats Abrahamsson  - kommunalråd i Sotenäs kommun.