Ny rapport från SLU granskar åtgärder mot läckage av fosfor och kväve

Vilken effekt har olika insatser mot läckage av fosfor och kväve från jordbruket? Och hur stor potential att minska näringsläckaget har de olika åtgärderna som vattenmyndigheterna föreslår i sina åtgärdsprogram?

​I ett delprojekt inom LIFE IP Rich Waters samarbetar Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna i Kalmar, Västra Götaland och Västmanland. Projektet analyserar och utvärderar effekterna av de regler och ersättningar som finns i dag med målet att skapa bättre kunskap om vilka styrmedel som är mest effektiva för att nå målen i EU:s vattendirektiv, samtidigt som konkurrenskraften i jordbruket behålls.

Nya rapport från SLU granskar åtgärder mot läckage av fosfor och kväve