Malin är nytt "vattenlänsråd"

Malin Almqvist, länsråd på Länsstyrelsen Kalmar län, har nu huvudansvaret för vattenfrågor för länsstyrelserna.

- Att få vara ansvarigt länsråd för vattenfrågorna känns väldigt spännande och ansvarsfullt. Som länsråd i Kalmar län har jag jobbat mera med vattenfrågorna sedan 2016 då vattenbrist kom upp på agendan. Sedan dess har länet arbetat intensivt med vatten ur olika aspekter, säger Malin Almqvist

Som ansvarigt länsråd för olika frågor så är det Malins uppgift att hålla kontakten med departementet, olika myndigheter och aktörer. Hon ska informera länsrådsgruppen och lyfta frågor och om det är beslut som måste fattas.

Det är inte bara Malin som arbetar med frågan. Landshövding Maria Larsson (Örebro län) är också ansvarig för vattenfrågor, samt en strategisk vattengruppschef och andra olika nätverk.