Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om både torka och vattenbrist och om oväder och översvämningar. Kommunernas ansvarar för att säkerställa att det finns tillgång till dricksvatten och att det är säkert att dricka.

​För att trygga ett bra dricksvatten idag och i framtiden behöver kommunerna och deras dricksvattenproducenter analysera, planera och vidta olika åtgärder utifrån klimatförändringarna. För det behövs kompetens, strategiskt arbete och samverkan.

En handbok har tagits fram

Nu finns en handbok om hur klimatanpassning kan gå till praktiskt, steg för steg. Den kan användas av dricksvattenproducenter och kommuner för att stärka sin förmåga och säkerställa tillgången till säkert dricksvatten. Handboken vänder sig både till dem som just påbörjat klimatanpassningsarbetet och till dem som redan har kommit en bit på väg. Vattenvårdsdirektör Irene Bohman har varit med i processen med framtagandet av handboken.

Erfarenhet

Vattenmyndigheternas kunskap och dataunderlag är en viktig del i att förebygga problem för dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat. Det behövs bättre koll på vad som händer med kvaliteten på det ingående vattnet innan det når vattenverken. 
 
- Från mitt perspektiv har jag också kunnat bidra med erfarenhet av vattenbrist i arbetet med handboken. Hela processen har varit öppen och alla har lärt av varandra och etablerat goda kontakter för framtiden. Vi behöver få mer helhetsperspektiv och gott samarbete när vi ska lösa framtidens utmaningar, säger Irene Bohman vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Digital version

Handboken finns i en digital version på livsmedelsverket.se och kan även skrivas ut från pdf. På webben finns ett verktyg att ladda ned där kommunen kan fylla i sina förutsättningar, för att få en överblick och kunna prioritera vad som är viktigast att göra för att säkra tillgången på dricksvatten i framtiden.

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning