Förutsättningen för god livsmedelsproduktion är bra vatten

Idag träffas representanter från regeringskansliet, Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket, Hav- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och vattenmyndigheterna för gemensamma diskussioner och lösningar för den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Just nu tar EU-länderna fram en ny gemensam jordbrukspolitik som ska gälla efter 2020 och de svenska förberedelserna pågår för fullt.

Moderator under dagen är Anneli Johansson, Länsstyrelsen Skåne.

Annelie Johansson berättar om sina förväntningar inför dagen