Distrikten träffades för att utveckla arbetet

I slutet av den här veckan träffades beredningssekreteriaten och vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets distrikts i Göteborg. Det blev många utbyten av erfarenheter och intressanta diskussioner om vattenförvaltning.

Fokus för de båda dagarna​ (10-11 oktober) var hur vi gemensamt kan bidra med att skapa bättre vatten. Ett uppskattat inslag var ett föredrag om den nya lagstiftningen kring ansökan om ändrade miljökvalitetsnormer. Föreläsarna var en rådman från tingsrätten i Vänersborg och en professor i miljörätt vid Göteborgs universitet.

En workshop fokuserade på hur vi gemensamt kan stötta kommunerna i deras åtgärdsarbete. Här fick deltagarna sätta sig i grupper och diskutera hur det ser ut i dagsläget och vilka förbättringar och möjligheter det finns för att kunna utveckla arbetet.