Dags för en ny utmaning?

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har två lediga tjänster. Vi söker två medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Vår engagerade grupp jobbar med vatten - en av samhällets viktigaste framtidsfrågor.

Vi söker en miljöövervakningssamordnare

Du kommer att arbeta med uppdrag inom miljöövervakning av vattenmiljöer med ett samordnande ansvar. Det ingår att delta i strategisk planering av svensk miljöövervakning i samarbete med nationella myndigheter och att designa övervakningsprogram för vatten samt att ta ansvar för program och underlag som rapporteras till EU-kommissionen. Dessutom kan annat löpande vattenförvaltningsarbete ingå i tjänsten beroende på din kompetens och intresse.

Läs mer och sök tjänsten här: https://bit.ly/2K83qB3 

Vill du arbeta som samhällsekonom?  

Du kommer att arbeta med samhällsekonomisk analys i olika delar av vattenförvaltningscykeln, vilket innebär konsekvens- och styrmedelsanalys med koppling till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer samt ekonomisk värdering av miljön och samhällsnyttor. Dessutom kan annat löpande vattenförvaltningsarbete ingå i tjänsten beroende på din kompetens och intresse.

Läs mer och sök tjänsten här: https://bit.ly/2CYiL13