Åtgärder för Östersjöns framtid – vattenmyndigheterna bidrar i internationell workshop

Östersjön har många problem. Ett av de allvarligaste problemen är övergödningen som orsakar döda bottnar, algblomningar och minskande möjligheter för torskfiske. Sverige kan inte ensam lösa problemen utan är beroende av vad andra länder gör. Sedan många år tillbaka finns HELCOM, en internationell organisation för att hantera Östersjöns miljö. Den implementerar ”Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö". Sveriges fem vattenmyndigheter bidrar till det arbetet, men åtgärderna behöver samordnas internationellt.

För första gången har nu vattenmyndigheter runt Östersjön samlats för att diskutera åtgärdsgenomförandet inom HELCOM och ramdirektivet för vatten. Mötet sker i Riga, Lettland, där forskare, NGO:s, regionala- och nationella miljömyndigheter och EU-kommissionen är på plats.

- Det är glädjande att HELCOM bjuder in till samarbete och efterfrågar harmonisering och implementering av aktionsplan för Österjön (BSAP) i de nationella förvaltningsplanerna. Samtidigt är jag förvånad över att detta arbete inte påbörjats tidigare, säger Matilda Valman

Från Sveriges vattenmyndigheter deltar Matilda Valman och Niklas Holmgren från Södra Östersjön och Erica Hasslar från Bottenhavet.

- Trots att det kan tyckas självklart, så är HELCOM:s arbete än så länge inte helt harmoniserat med den EU-drivna processen kring havsmiljö- och vattenförvaltning. Det beror till viss del på att Ryssland är med i HELCOM men inte i EU, vilket gör att arbetet inte kan harmoniseras fullt ut, säger Niklas Holmgren.

Erika Hasslar avslutar:
- Vi har ett enormt arbete framför oss för att Östersjön återigen ska bli ett välmående innanhav, men det är oerhört positivt att se att utvecklingen går åt rätt håll. För varje år så blir våra beräkningar och bedömningar allt säkrare, och de åtgärder som genomförs syns tydligt i HELCOM:s data.