Verktyg för bättre vatten

Inom projektet Water Co-Governance testar man olika sätt öka det lokala engagemanget i arbetet för bättre vatten. Nu finns enkla och effektiva metoder samlade i en verktygslåda där vattenorganisationer och andra grupper kan hämta inspiration.

​- Med verktygslådan får alla små och stora vattenorganisationer möjligheter att utveckla sitt arbete och få fler konkreta miljöåtgärder genomförda, säger vattensamordnare Björn Lagerdahl, som är en av projektledarna.

 Verktygslådan innehåller till exempel beskrivningar av hur man kan ordna vattendragsvandringar eller göra en värdekartläggning av vattensystem. Lådan fylls på löpande vartefter nya metoder prövats och beskrivits inom projektet.

- Vi kommer också att komplettera med verktyg från andra länders pilotarbeten, berättar Björn Lagerdahl.

 Water Co-Governance är ett så kallat Interregprojekt där Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien deltar. I samtliga länder finns lokala eller regionala vattenråd i olika former och med olika roller. Varje land arbetar med ett eller flera pilotprojekt.
I Sverige ingår följande områden i Water Co-Governance:

 

Här hittar du verktygslådan