Vattendelegationen besöker Holmen energi

Idag är vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt på plats vid Motala ström i Norrköping. Där ligger Holmens vattenkraftverk där flera fiskvägar planeras för att det ska bli lättare för fisk att passera staden på sin vandring från Östersjön uppströms till sina lekområden.

Norrköpings kommun, Holmen energi och Cityfiske Norrköping samarbetar kring hur fiskvägar kan skapas inom projektet Fiskens väg till Fiskeby.

- Vi har tre intressen ekologi, kulturmiljö och kraftproduktion, men ett gemensamt mål, säger Simon Karlsson från Norrköpings kommun.

Vattendelegationen står i oktober inför beslut om att besluta om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster för Holmens kraftverk och andra samhällsviktiga vattenkraftsproducenter som är klassade som kraftigt modifierade vatten. Därför finns det mycket att diskutera vid dagens rundvandring.

Den värdefulla kulturmiljön, minimitappning från kraftverket och vattenmiljöns status är heta frågor som representanter från Länsstyrelsen i Östergötland, Norrköpings kommun, Holmen Energi och vattenmyndighetens kansli hjälps åt att besvara under promenaden längs med de fem dammarna och industrilandskapet i Norrköping.