Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.
Satsningen är ett samarbete mellan vattenmyndigheterna, Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del av regeringens utökade och fleråriga satsning på rent hav som beslutades om 2018. Den omfattar totalt nästan 37 miljoner kronor som fördelas på tre år 2018-2020. Den 26 februari kommer det hållas en första träff med de områden som blir pilotområden i satsningen.

- Det nya stödet till lokala åtgärder mot övergödning kompletterar det arbete vi har påbörjat, bland annat inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, säger Mats Wallin.

Läs mer på havs- och vattenmyndighetens hemsida här.