Projekt om fria vandringsvägar fick pris av Europeiska kommissionen

ReMiBar är ett projekt där man åtgärdat vandringshinder, vägtrummor och dammar i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten. I maj tog ReMiBar hem utmärkelsen ”Best LIFE project” som delades ut av Europeiska kommissionen.

​Delar av projektgruppen, som består av personal från Trafikverket och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, åkte iväg för att ta emot utmärkelsen.

–Vi har jobbat hårt under flera år i projektgruppen och därför är det extra kul att vårt projekt blivit utpekat som ett av det bästa som finansieras av LIFE-naturefonden. Ett kvitto på att vi gjort något bra! Jag skulle vilja lyfta att det är vårt samarbete mellan samtliga partners som lett till ett lyckat projekt, säger Ida Schönfeldt som är projektledare för ReMiBar på Trafikverket.

– Vi som arbetat i ReMiBar vet att det varit väldigt framgångsrikt men att Europeiska kommissionen också vill lyfta detta projekt i konkurrens med så många andra projekt i Europa är glädjande, säger Sofia Perä från miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Målet har varit att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen, vilket gynnar vattenlevande djur. Inom projektet har man till exempel bytt ut vägtrummor som lagts fel och som utgjort vandringshinder. Man har även tagit bort dammar och byggt småviltspassager under broar. Totalt har över 300 vandringshinder åtgärdats och därmed öppnat upp 170 mil vattendragssträcka som nu är tillgängligt för till exempel vandrande fisk.

Trafikverket har varit projektägare men arbetet har gjorts i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen och skogsbolagen Sveaskog, SCA och Holmen.

ReMiBar (Remediation of migratory barriers in nordic/fennoscandian watercourses) finansieras av EU-kommissionen genom LIFE-programmet, EU:s miljöfond. 

Läs mer om projektet på www.trafikverket.se/remibar

Här kan du se en film om ReMiBar