Vattendelegationsmöte i fält

Den 12 december hade vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt årets sista möte hos företaget Xylem i Emmaboda. Företaget är världsomspännande tillverkare av dränkbara pumpar, och ett av många vattenrelaterade företag i distriktet.

​Xylem har höga ambitioner, inte minst på miljöområdet. Just Lyckebyån har därför varit föremål för flera skyddsåtgärder för att undvika att industrin påverkar vattenkvaliteten.

Xylem utvecklar nya tekniker som förbättrar människors sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Lösningarna hjälper helt enkelt människor att använda vatten mer effektiv - hemma, på jobbet, på fabrikerna och i jordbruket över hela världen. 

De arbetar också aktivt för att höja medvetandet om vikten av att bevara och skydda jordens vattenresurser.