− Vatten är livet – har vi inte vatten så dör vi!

Det säger Thomas Carlzon, ny ordförande för Södra Östersjöns vattendelegation. Thomas har ett förflutet som vd för Ikeas moderbolag i Sverige men är sedan 1 juli landshövding i Kalmar län och därmed även ordförande för vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt.

− Min roll som ordförande handlar om att hålla ihop delegationsmötena, låta alla ledamöter komma till tals och att se till så att det blir verkstad, säger Thomas. Tillsammans med övriga fyra ordförande behöver jag även arbeta uppåt, mot Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter samt mot regeringen, för att få till de verktyg som behövs för till exempel tillsyn och tillståndsgivning.

− Medarbetarna på kansliet är experterna och lyfter de frågor som delegationen sedan behöver driva vidare, utan dem händer det inte mycket. Men jag är nyfiken, vill lära mig mycket, bra på att lyssna samt snabb på att se helheten, egenskaper jag tror behövs för att göra ett bra jobb. Sen vill jag ju att det ska bli verkstad, och här är det viktigt att delegationen fattar de beslut som behövs.

Att vattenförvaltning är en komplex verksamhet har Thomas redan blivit medveten om då den påverkar i princip alla verksamhetsområden inom länsstyrelsen.

−  Mitt mål är att Länsstyrelsen Kalmar ska vara Sveriges bästa länsstyrelse. Här kan vi även vara en förebild i arbetet med vattenförvaltning! Med kompetenta medarbetare är vi en resurs för de andra länen, allting bygger på en helhetssyn på att vi jobbar tillsammans framåt. Då kan vi också hjälpa andra att komma framåt.

Vi hälsar Thomas välkommen till delegationen och ser fram emot ett produktivt samarbete!