Samråd om miljökvalitetsnormer i Västerhavets vattendistrikt

Mellan den 14 juli 2017 till den 31 augusti 2017 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt samråd om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för tre vattenförekomster.

 

​Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt har den 15 juni 2017 beslutat att med stöd av 2 kap. 4 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) samråda om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för följande vattenförekomster, se nedan.

Lutua:
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE311-253-R

Grötåa:
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE311-216-R

Utgårdssjön:
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE313-358-L


Ovanstående vattenförekomster har inte sedan tidigare några beslutade miljökvalitetsnormer och finns inte med i Förvaltningsplan 2016-2021 som Vattenmyndigheten fattade beslut om i december 2016. Förslag till miljökvalitetsnormer finns upplagt i VISS under arbetsmaterial.  

​Mer information om miljökvalitetsnormer i Västerhavets distrikts finns i
föreskrift (14 FS 2016:58).

Mer information om samrådet.

Samrådet pågår mellan den 14 juli 2017 till den 31 augusti 2017. Då finns möjlighet för dig att tycka till om förslagen till dessa miljökvalitetsnormer.

Synpunkter på de föreslagna miljökvalitetsnormerna ska ha kommit in till Vattenmyndigheten senast den 31 augusti 2017 antingen via e-post:  vastragotaland@lansstyrelsen.se eller post: Vattenmyndigheten Västerhavet, Ekelundsgatan 1, 403 40 Göteborg.

Märk mailet/brevet med diarienumret: 537-21752-2017.