Ny på ordförandeposten i Västerhavets vattendelegation

I september började Anders Danielsson på sitt nya jobb som landshövding för Västra Götalands län. Det innebär att han också är ny ordförande i vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt.

Anders Danielsson kommer från en kort tid som generaldirektör för Röda korset, dessförinnan var han generaldirektör för Migrationsverket och har en bakgrund som jurist.

– Jag är en nyfiken person, som vill se både hur våra system och vår kultur funkar. Jobbar vi för helheten eller delarna? Lever vi vår värdegrund i vardagen? Detta kommer jag att ta med mig även in i uppdraget som ordförande för vattendelegationen.

Även om vattenförvaltning är nytt för Anders Danielsson så har han jobbat nästan hela sitt yrkesliv inom staten, så han har lång erfarenhet av att arbeta i och att leda stora komplexa organisationer.

– Min roll som chef – och alla chefers roll för den delen – är att skapa förutsättningar för verksamheten att jobba på ett bra sätt.