Vattentjänstemän utsågs till årets Nissanambassadörer

Andreas Bäckstrand, Vattenmyndigheten Västerhavet och Fredrik Nilsson, fiskeutredningsgruppen på Länsstyrelsen Västra Götaland utsågs av sportfiskeföreningen Nissans vänner till årets Nissanambassadörer.

Anledningen är utredningen som de arbetar med, som ska komma fram till förslag på åtgärder för att vattenkraften i Sverige anpassas mer till miljövärdena.

Nissan, Luleälven, Dalälven och Emån är fyra vattendrag som ska fungera som norm när EU:s vattendirektiv tillämpas. Utredningen handlar inte om att lägga ner kraftverk utan om att hitta en balans mellan elproduktion och naturvärden, som till exempel fiskliv.

Rapporten ska ut på samråd 2018.

Läs mer om utmärkelsen på Hallandsposten eller se filmklipp och läs artikel på svt.se.