Vattenrådens dag lockade 78 deltagare från hela Västerhavets vattendistrikt

Ett säkert vårtecken är Vattenrådens dag, som äger rum årligen i Göteborg i slutet av mars. Dagen samlade vattenråd, kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer från hela distriktet som kom för att samtala, lyssna, nätverka och inspireras av föreläsningar.


Det var fullsatt i föreläsningssalen med deltagare från vattenråd, kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer.

Om vikten av samverkan

Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län och ordförande i vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt, inledde dagen med att tala om vattenrådens viktiga roll i vattenförvaltningen. Vattenråden är viktiga för den lokala samverkan kring vattenfrågor och för att säkerställa allmänhetens delaktighet. ”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant, står det i Vattendirektivet. Och vilka är mer lämpade att skydda och försvara detta arv än de som bor, lever och verkar i områdena där det vattnet rinner, sa Lars Bäckström.


Landshövding Lars Bäckström inledde dagen och hälsade deltagarna välkomna till Göteborg.

Internationell utblick

Därefter blickade vi först inåt mot Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt för att försöka reda ut vad som hände förra året när regeringen beslutade att pröva åtgärdsprogrammen. Sedan blickade vi utåt, först mot Norge och sedan mot EU för att se hur man arbetar med Vattendirektivet i andra länder. Helene Gabestad och Maria Bislingen från Norge berättade om den norska vattenförvaltningen och det blev tydligt hur lika de norska och svenska systemen är. Anneli Harlén från Havs- och vattenmyndigheten höll ett uppskattat föredrag om hur det ser ut för Sverige och övriga EU-länders genomförande av Vattendirektivet. Det visar sig att vi inte är ensamma i att inte ha rapporterat nytt åtgärdsprogram – ungefär hälften av länderna är försenade.


Anneli Harlén visade hur det går för Sverige och resten av EU i genomförandet av Vattendirektivet.

Delaktighet och dialog

Efter en djupdykning i djungeln av olika bidrag och stöd som finns att söka för vattenåtgärder, fick deltagarna möjlighet att själva prata. På sju olika workshopar erbjöds möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar, ställa frågor till tjänstemän och få konkret hjälp med exempelvis planering av åtgärder. Diskussionerna fortsatte in på lunchen och efter ytterligare ett pass med workshopar återvände deltagarna till föreläsningssalen för att lyssna till fler föredrag. Ekologiskt funktionella kantzoner, hur vattenråd kan samarbeta med skolor, kulturarv i vattenmiljöer och slutligen en inspirerande föreläsning av Carola Lindeberg från Södra Östersjöns vattendistrikt som uppmanade kommunerna att använda sig mer av vattenråden och deras kompetens och engagemang.


Carola Lindeberg från Södra Östersjöns vattendistrikt berättade om hur de jobbar för att stärka samverkan mellan kommuner och vattenråd.

När moderatorn Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten Västerhavet, sammanfattade och avrundade dagen fanns det fortfarande ett stort behov av att samtala och nätverka. Med så aktiva och engagerade deltagare får vi planera in längre fikapauser till nästa år! Varmt välkomna tillbaka önskar vi på Vattenmyndigheten.


Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten Västerhavet var moderator.

Här hittar du så småningom föreläsarnas presentationer.