Utbildningsmaterial i miljökvalitetsnormer (MKN)

Två välbesökta utbildningsdagar om MKN är genomförda i Göteborg 8 juni och Hässleholm 9 juni. Förmiddagarna ägnades åt föreläsningar med gott om tid för intressanta frågeställningar och diskussioner mellan föreläsningspassen. Under eftermiddagarna diskuterade deltagarna fyra arbetsområden där MKN beaktas i länsstyrelsernas verksamhet: Tillsyn respektive prövning av miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter samt MKN i kommunala översikts- och detaljplaner.

- Syftet med utbildningarna var förstås att sprida kunskap om MKN, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt, efter att utbildningsdagen i Hässleholm var genomförd. Hon fortsätter: Men vi hoppas också att eftermiddagens workshop fungerade som en arena för erfarenhetsutbyte kring MKN och att deltagarna i de olika grupperna nu har ett kontaktnät där deltagarna kan stötta och hjälpa varandra i tillämpningen av MKN.

Länsstyrelserna använder MKN i tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter, vattenverksamheter och kommunala översikts- och detaljplaner. Därför var det just länsstyrelsehandläggare som utbildningsdagarna riktade sig till. Men deltagarna kom även från kommunal miljötillsyn, Kammarkollegiet, en advokatfirma och från LRF.

Presentationer från utbildningsdagarna

Ny chans i höst

Ytterligare ett utbildningstillfälle är planerat till i höst. Den 14 september i Umeå genomförs samma utbildning igen. Programmet kommer att justeras något utifrån erfarenheterna i Göteborg och Hässleholm, och föreläsarna blir medarbetare från de nordliga vattendistrikten, men innehållet blir detsamma. I Umeå planerar vi att filma föreläsningarna i syfte att skapa korta filmer som förklarar olika aspekter av MKN. Dessa kan sedan fritt användas i utbildningar både inom VM och av andra aktörer.