Så jobbar vattenråd i England

Vi på vattenmyndigheterna strävar hela tiden efter att utveckla samverkansarbetet. Nu när vi befinner oss i brytpunkten mellan två vattencyklar är det ett perfekt tillfälle att utvärdera hur vi jobbat tidigare och samtidigt blicka utåt för att se vad vi kan lära av andra. I september var Västerhavets medarbetare på besök i England för att diskutera lokal och regional samverkan och vattenråd.

​Inom ramen för projektet Water Co Governance for sustainable ecosystems, ett Interreg Nordsjön-projekt som vi berättat om i Vattenblänk nr 1 2016, tittar vi närmare på hur fyra andra Nordsjöländer jobbar med samverkan. Som en del av det blev vi inbjudna att delta vid Storbritanniens vattenråds årliga konferens, deras motsvarighet till Vattenrådens dag.

​Paraplyorganisation stöttar vattenråden

I Storbritannien har vattenråden gått ihop och startat en paraplyorganisation som heter Rivers Trust. Den finns både på regional och nationell nivå. Hur många vattenråd som en regional organisation samordnar är lite olika, vissa stöttar bara ett medan andra jobbar med flera inom en region. Westcountry Rivers Trust, som anordnade konferensen, har över 30 anställda och arbetar både med åtgärder, information och utbildning, datainsamling och ansökningar för att få fram ekonomiska medel. Detta kan de stötta vattenråden med.

Catchment Partnerships som svenska vattenråd​

Ett Catchment Partnership, den engelska benämningen på vattenråd, jobbar ungefär som våra vattenråd. Det är en frivillig sammansättning av verksamhetsutövare, markägare, kommuner, företag, organisationer och andra med intresse för vatten i ett visst avrinningsområde. Den brittiska miljömyndigheten, Environment Agency, sitter med i alla vattenråd. Där bidrar de med teknisk expertis och även med kontakten in till myndigheten. Tack vare att de sitter med, kan de se till att de åtgärder som vattenrådet vill utföra ryms inom lagstiftningen så att när väl en tillståndsansökan lämnas in kan tillståndsprocessen gå smidigt. Samtliga beslut i ett vattenråd fattas i konsensus.

Finansiering beror på var, vad och vem

För att hitta finansiering till åtgärder behöver vattenrådet först göra en lokal åtgärdsplan. När den finns kan rådet först prioritera vilka åtgärder det är störst behov för, sedan titta närmare på varje planerad åtgärd för att se vad som kan vara lämplig finansiering för just den. Om inte markägaren redan sitter med i rådet kontaktas den personen för att se om hen kan tänka sig att betala, samt andra aktörer med intresse i området. Det kan vara exempelvis sportfiskare, företag eller intresseföreningar. Förutom Rivers Trust finns Wildlife Trust och Farmers Union som är stora nationella aktörer som kan bidra med finansiering av åtgärder.

Uppväxling av statliga medel

Genom en satsning som kallas Catchment Based Approach har Environment Agency kunnat se en uppväxling av investerade statliga medel gånger 4. Detta har de kunnat mäta genom att se att vattenråden med hjälp av en mindre startsumma kunnat söka annan finansiering och på så vis lyckats använda flera gånger mer pengar än utgångssumman till åtgärder. De mest framgångsrika vattenråden har både kärnfinansiering och projektmedel.​

 

Besöket I England gjordes inom ramen för Water Co Governance for sustainable ecosystems som är ett Interreg Nordsjön-projekt.