Vattenrådens arbete 2015

Nu är den årliga sammanställningen över vattenrådens arbete i Södra Östersjön och Västerhavet klar. För första gången har de två vattenmyndigheterna gjort en gemensam rapport, för att vattenråden ska kunna inspireras av varandra och kanske få uppslag till nya distriktsövergripande samarbeten.

- ​Det är kul att se att vattenråden är så aktiva, hoppas vår sammanställning kan bidra till att sprida information och goda exempel mellan distrikten. På så sätt kan vi öka samordningen och inspirationen till fortsatt arbete, säger Carola Lindeberg, vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt.

Vattenråden i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt har mycket gemensamt vad gäller storlek och förutsättningar. De delar dessutom flera miljöproblem. Vattenråden har alltså allt att vinna på samordning och samarbete. Därför har de två Vattenmyndigheterna i år för första gången gjort en gemensam sammanställning över fjolårets årsredovisningar från vattenråden.

- Listan över planerade aktiviteter för 2016 är imponerande. Vår förhoppning är att vattenråden kan läsa sammanställningen och dels inspireras till att starta nya aktiviteter och projekt, men också att ge sig själva en klapp på axeln och känna att de gör otroligt mycket bra saker, säger Josefin Levander, vattensamordnare i Västerhavets vattendistrikt.

Strukturkalkning, info till Länsstyrelserna, skolinformation, ta fram planeringsunderlag, fria vandringsvägar, stödja lokala föreningar, recipientkontroll, bygga nätverk, öka antalet medlemmar, recipientkontroll för jordbruk, informationsspridning, kunskapshöjande, hitta goda exempel, kommunkontakt, konkreta åtgärder. Detta är bara ett axplock ur mängden aktiviteter som vattenråden sett som viktigast att jobba med under 2015.

För fullständig sammanställning, ladda ner rapporten om vattenrådens arbete 2015.