Hela Sverige firade World Fish Migration Day

Den 21 maj inföll World Fish Migration Day – en dag då vandrande fisk uppmärksammas världen över. På flera håll i Sverige anordnades aktiviteter för att höja medvetenheten om vandringsfiskens utsatthet

​I stort sett alla fiskarter vandrar nå­gon gång i livet för att finna föda eller för att fortplanta sig. Vandrande fisk är inte bara en betydelsefull del av vattnets ekosystem, de är också en viktig födokälla för stora delar av jordens befolkning. Syftet med World Fish Migration Day är att göra fler medvetna om varför det är viktigt med öppna vattendrag och vandrande arter.

Levande sjöar och vattendrag

I Sverige finns vandrande fiskarter som lax, öring, ål och havsnejonöga. De är beroende av att kunna ta sig mellan sött och salt vatten till sina lek- och uppväxtområden. De kan inte ta sig förbi vandringshinder i form av exempelvis vattenkraftverk. Arbetet med att öppna upp vattendrag så att fisk kan vandra fritt är en del av miljömålet Levande sjöar och vattendrag som Sveriges riksdag har beslutat om.

Familjedagar och filmpremiär

I anslutning till Vandringsfiskens dag den 21 maj ordnades flera aktiviteter runt om i landet. I Bottenhavets distrikt bjöd Naturum Höga kusten in till en familjedag. Det ordnades även en informationsvandring vid den nyrestaurerade Gådeån och exkursionsdagar för skolelever i årskurs 3 med Technichus Science Center som värd.

I Västerhavets distrikt lanserades en film som visar ett gott exempel på hur en fiskväg kan hjälpa fisken att ta sig förbi ett vattenkraftverk. Filmen om fiskvandring finns att se på Youtube.

I Bottenvikens distrikt ordnade projektet Remibar en familjedag tillsammans med Teknikens hus i Luleå, med tema fisk, vatten och natur. Remibar är ett EU-finansierat projekt som arbetar med att ta bort vandringshinder som vägtrummor och dammar. 

​Norra Östersjöns distrikt erbjöd exkursioner, föreläsningar och utställningar och i Södra Östersjön ordnades familjedagar på flera håll.  

Läs mer om World Fish Migration Day


 Content Editor