Välkommen på familjedag 21 maj Luleå

Lördag 21 maj är den internationella fiskvandringsdagen. Det firar projektet Remibar genom att tillsammans med Teknikens hus ha en familjedag med fisk, vatten och natur som tema.

​På Teknikens hus kan du titta på fiskar och musslor, gissa bajset, lär dig hur man gör lekbottnar, titta på småkryp, pyssla i Teknikens hus pysselverkstad och mycket mer. Vi har våra stationer öppna mellan 11-14.  

Ett steg i vårt arbete är att informera allmänheten, myndigheter, kommuner m fl om de problem som t  ex vägtrummor skapar för fisk och andra djur i vatten. Vi har sett att arbeta med barn ger stort mervärde. De lär sig saker som de tar med i framtiden och samtidigt pratar de med sina föräldrar om det. Vi hade två lyckade familjedagar (en i Luleå och en i Umeå) då totalt 1600 personer kom för att lära sig mer om vatten och natur. Det ville vi spinna vidare på så vi bestämde oss för att bl a fira den internationella fiskvandringsdagen med aktiviteter för barn.

Norrbotten i Bryssel

Remibar är ett EU-finansierat projekt där vi arbetar med att ta bort vandringshinder i vatten. I Remibar har vi tagit bort 300 vandringshinder (mest vägtrummor men också en del dammar) för att se till att fisk kan vandra i våra vattendrag. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Sveaskog, SCA och Holmen. Den 7 juni har Sofia Perä från Länsstyrelsen Norrbotten bjudits ned till Bryssel för att prata om projektet och deras arbete med att sprida kunskap.

Läs mer om Remibar: www.trafikverket.se/remibar