Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren.

Välkommen på samrådsmöte!

Just nu pågår Vattenmyndigheternas samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt. I förslagen beskriver vi hur det står till med vattnet i respektive vattendistrikt, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har gjorts.  

Men har vi tänkt rätt? Har vi prioriterat rätt frågor? Saknas något? Vi vill veta vad du tycker, det är nu du kan påverka! 

Kom och tyck till om ditt vatten!

Vi anordnar samrådsmöten på flera olika orter inom våra vattendistrikt under början av året. I möjligaste mån kommer våra möten att samordnas för pågående samråd inom vattenförvaltning, havsmiljöförvaltning, havsplanering och länsstyrelsernas planer för riskhantering med avseende på översvämningar. Detaljer kring våra möten hittar du i kalendern.

Våra möten är öppna för alla som är intresserade av vattenfrågor men riktar sig främst till kommuner, myndigheter, länsstyrelser och branschorganisationer. Kommunernas ansvar i vattenförvaltningsarbetet är stort. Samhällsplanering, miljötillsyn, VA-försörjning och vattenvårdsåtgärder är bara några av verksamheterna som berörs av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

För att du och övriga deltagare ska få ut så mycket som möjligt av dagen är det en fördel om du har börjat ta del av, och funderat kring samrådsmaterialet innan mötet.

Vad händer sen?

Efter samrådsperioden beslutas förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökonsekvensnormer av vattendelegationerna och de tre dokumenten blir det som sätter ramarna för de kommande årens vattenförvaltning. För att besluten om åtgärderna för våra vatten ska bli så bra som möjligt behövs allmänhetens engagemang och kunskap.