Dags att berätta vad som gjorts under 2015

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

Alla myndigheter, länsstyrelser och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har idag, 5 december, fått de frågor som de ska besvara senast 28 februari 2016 i den så kallade återrapporteringen. De svar som kommer in ska visa hur åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen har genomförts samt visa på vad som har förändrats sedan återrapporteringen för 2014.

Återrapporteringen från åtgärdsmyndigheterna är en del av den rapportering som vattenmyndigheterna gör till EU-kommissionen. Andra delar är bland annat statusklassning och övervakning.

Återrapportering kommunerna 2015

Återrapportering länsstyrelserna 2015

Missiv till myndigheter, länsstyrelser och kommuner - 2015

Övriga myndigheter har unika frågor. Vill du ta del av dessa, vänd dig till vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se som är samordnande vattenmyndighet för återrapporteringen.