Vattenrådsdagarna 2017 i Luleå

Vattenmyndigheten i Bottenviken bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen i Västerbottens län in till två spännande dagar om vatten. Vi vänder oss i första hand till vattenråd, vattenpolitiker och referensgruppen men även andra intresserade är varmt välkomna. Fokus för dagarna är vatten i samhällsplaneringen och restaurering av vattendrag. Arbetet med ett hållbart nyttjande av våra vatten behöver ske från olika håll i samhället.  Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad. Vi vill under dessa dagar inspirera till engagemang  och ökad samverkan som leder till en ökad takt i åtgärdsarbetet på lokal nivå. 

​Plats: Quality Hotel Luleå

Datum: onsdagen den 30 augusti - torsdagen den 31 augusti 2017.

Tid: onsdag 09:30 - 17:00, gemensam middag 19:00
       torsdag 08:30 - 16:00, studiebesök mellan 10:00-15:00

Sista anmälningsdag den 1 augusti 2017, via anmälningsformuläret nedan.

Konferensavgift
Medverkan endast den 30 augusti: 300 kronor inklusive moms, fika, lunch och middag ingår.
Medverkan både den 30 och 31 augusti: 400 kronor inklusive moms, lunch och fika båda dagarna samt middag den 30 augusti ingår.

Betalning
Konferensavgiften ska betalas senast den 4 augusti till Länsstyrelsens Bankgiro: 5181-9225 (Danske bank). Uppge ditt namn, organisation samt "Vattenrådsdagarna 2017" på betalningen. Anmälan är bindande, ingen återbetalning sker. Platsen kan överlåtas åt någon annan, men bör då meddelas till oss.

Logi
I konferensavgiften ingår inte kostnad för logi utan bokas och bekostas av deltagarna själva.

Vattenrådsdagar2017_inbjudan_program.pdf

Varmt välkomna!