Vattenrådens dag 2018

Vattenrådens dag 2018 gick av stapeln i mars på Scandic Opalen i Göteborg. Än en gång hade vi internationellt besök, denna gång av Flemming Gertz från Danmark som berättade om hur Oplandskonsulenterna jobbar med våtmarksåtgärder.
Under dagen deltog cirka 70 personer. Vi fick många intressanta presentationer från hela distriktet och det fanns gott om tid för frågor och diskussioner.
Välkommen till nästa sammankomst 2019!