Vattenmyndighetens kansli, Västerhavets distrikt

Kansliet arbetar med samordning inom distriktet och nationellt mellan distrikten. Vattenförvaltningen följer en 6-årig cykel och arbetsuppgifterna varierar beroende på var i denna cykel vi befinner oss.


 E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Annika Ekvall

Annika_Ekvall_2_liten.jpg
Vattenvårdsdirektör
010-224 43 35
Göteborg

 

Jonas Andersson
Jonas_Andersson.jpg
GIS
010-224 52 08
Mariestad


 

Sara Ejvegård
Sara_Ejvgard_WEBB.jpg
Kommunikatör
010 - 224 44 93
Göteborg


 

Niclas Engene

Niclas Engene_liten.jpg
Övergödningsexpert
010 - 224 43 55
Göteborg


 

 Margreth Folcker

Margreth_Folcker_liten.jpg
Koordinerande handläggare
010 - 224 43 26
Göteborg


 

Daniel Isaksson
daniel_isaksson_liten.jpg
Utredare
010-224 55 23
Vänersborg


 

Sara Jalhed

Sara_ Jalhed_ liten.jpg
Miljöekonom
010 - 224 46 35
Göteborg

 

Gerda Kinell
gerda_kinell_liten.jpg
Miljöekonom, konsekvensanalys
010-224 44 73
Göteborg


 

Björn Lagerdahl       
 bjorn_lagerdahl_liten.jpg

Åtgärdsprogram, grundvatten
010-224 48 75
Göteborg


 

Erik Landgren
erik_landgren_liten.jpg
GIS
010-224 48 52
Göteborg


 

Anders Lundholm
Anders Lundholm_liten.jpg
GIS
010-224 54 72
Vänersborg

 

 

Emelie Müller
Emelie_WEBB.jpg
GIS
010-224 55 22
Vänersborg.

 

Lediga medarbetare:

Ronja Jönsson
Ronja_WEBB.jpg
GIS
010-224 54 59
Vänersborg

Delilah Lithner
Delilah_WEBB.jpg

Miljögifter
010-224 46 22
Göteborg

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
hanna-mari_pekkarinen_rieppo_liten.jpg
Samverkan, marinbiologi
010-224 48 45
Göteborg