Kontakta kansliet

På vattenmyndighetens kansli arbetar nio personer. Men vem gör vad?

Hanna Tornevall
Hanna Tornevall  
Vattenvårdsdirektör
010-224 48 51 

Andreas Bäckstrand
Andreas Bäckstrand
Fysisk påverkan
010-224 55 17

Daniel Isaksson
Daniel Isaksson

Fysisk påverkan
010-224 55 23

Gerda Kinell
Gerda Knell
Miljöekonom, konsekvensanalys
010-224 44 73

Björn Lagerdahl
Björn Lagerdahl

Åtgärdsprogram, grundvatten
010-224 48 75

Erik Landgren
Erik Landgren

GIS
010-224 48 52

Josefin Levander
Josefin Levander

Vattenråd, samverkan
010-224 46 07

Joel Lilljebjörn
Joel Lilljebjörn
GIS, klimatanpassning
010-224 55 26

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
Förvaltningsplan, marinbiologi
010-224 48 45

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@
lansstyrelsen.se