Vattenmyndighetens kansli, Västerhavets distrikt

Kansliet arbetar med samordning inom distriktet och nationellt mellan distrikten. Vattenförvaltningen följer en 6-årig cykel och arbetsuppgifterna varierar beroende på var i denna cykel vi befinner oss.

 

Annika Ekvall

annika_ekvall_liten.jpg
Vattenvårdsdirektör
010-224 44 335

 

Andreas Bäckstrand
andreas_backstrand_liten.jpg
Fysisk påverkan
010-224 55 17

 

Sara Ejvegård
Kommunikatör
010 - 224 44 93

 

Daniel Isaksson
daniel_isaksson_liten.jpg

Biträdande vattenvårdsdirektör
Projektledare kraftigt modifierade vatten 
010-224 55 23

 

 

Gerda Kinell
gerda_kinell_liten.jpg
Miljöekonom, konsekvensanalys
010-224 44 73

 

Björn Lagerdahl
  bjorn_lagerdahl_liten.jpg

Åtgärdsprogram, grundvatten
010-224 48 75

 

Erik Landgren
erik_landgren_liten.jpg
 GIS
010-224 48 52

 

Joel Lilljebjörn (tjänstledig)
joel_liljebjorn_liten.jpg
GIS, klimatanpassning
010-224 55 26

 

Robert Lindberg
Kommunikatör
010-224 45 56

 

Delilah Lithner
Miljögifter
010-224 46 22

 

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
hanna-mari_pekkarinen_rieppo_liten.jpg
Förvaltningsplan, marinbiologi
010-224 48 45

 

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se