Vattenmyndighetens kansli, Västerhavets distrikt

Kansliet arbetar med samordning inom distriktet och nationellt mellan distrikten. Vattenförvaltningen följer en 6-årig cykel och arbetsuppgifterna varierar beroende på var i denna cykel vi befinner oss.


 E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Annika Ekvall

annika_ekvall_liten.jpg
Vattenvårdsdirektör
010-224 43 35
Göteborg

 

Sara Ejvegård
Sara_Ejvgard_WEBB.jpg
Kommunikatör
010 - 224 44 93
Göteborg

Daniel Isaksson
daniel_isaksson_liten.jpg
Projektledare kraftigt modifierade vatten 
010-224 55 23
Vänersborg

Gerda Kinell
gerda_kinell_liten.jpg
Miljöekonom, konsekvensanalys
010-224 44 73
Göteborg

Erik Landgren
erik_landgren_liten.jpg
GIS
010-224 48 52
Göteborg

Robert Lindberg
Robert_Lindberg_WEBB.jpg
Kommunikatör
010-224 45 56
Göteborg

Delilah Lithner
Delilah_WEBB.jpg

Miljögifter
010-224 46 22
Göteborg

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
hanna-mari_pekkarinen_rieppo_liten.jpg
Förvaltningsplan, marinbiologi
010-224 48 45
Göteborg

Jonas Andersson
Jonas_Andersson.jpg
GIS
010-224 52 08
Mariestad

Ronja Jönsson
Ronja_WEBB.jpg
GIS
010-224 54 59
Vänersborg

Emelie Müller
Emelie_WEBB.jpg
GIS
010-224 55 22
Vänersborg.

 

 Tjänstlediga medarbetare:

Andreas Bäckstrand
andreas_backstrand_liten.jpg
Fysisk påverkan
010-224 55 17

 

Björn Lagerdahl
  bjorn_lagerdahl_liten.jpg

Åtgärdsprogram, grundvatten
010-224 48 75
Göteborg

 

Joel Lilljebjörn
joel_liljebjorn_liten.jpg
GIS, klimatanpassning
010-224 55 26
Halmstad