Välkommen till Västerhavets vattendistrikt

Bild på Västkusten. Röda brygghus och vita hus med båtar i hamn.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utsetts till Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste vattendistrikt och omfattar hela Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och till vissa delar Skånes län. Även Kronobergs, Örebro, Jönköping, Dalarna och Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge.

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. I distriktet finns allt från unika marina miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Här finns många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar.

Distriktet omfattar 772 sjöar, 1671 vattendrag, 110 kustvatten och 478 grundvatten som är utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Arbetet sker i samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer.

 Kontakta oss

Vattenmyndigheten Västerhavet

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
010-224 40 00

E-post

Vem gör vad på kansliet?
Hitta rätt person!

​Den 13 december 2016 beslutade vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016-2021.

 Västerhavets vattendistrikt