Vattenråd i Södra Östersjön

I distriktet finns 46 aktiva vattenråd. De flesta får årliga bidrag från vattenmyndigheten till sina verksamheter och redovisar regelbundet om aktiviteter de gör.

I våra vattenråd finns ett stort engagemang och det pågår omfattande arbeten för ett bättre vatten. Antingen på egna initiativ eller tillsammans med en kommun eller myndighet.

Den viktigaste resursen i vattenråden är dess deltagare som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar med information och lyfter lokala vattenfrågor till myndigheter och beslutsfattare. Vattenråden är, med sin stora lokala kunskap om var åtgärder behövs och gör bäst nytta, ovärderliga.

Årligt bidrag

Varje år kan vattenråden ansöka om bidrag från Vattenmyndigheten. Hur stort bidraget blir beror på antalet berörda kommuner och antal invånare. Bidraget ska vara ett stöd för verksamheten och kan till exempel användas till lokalkostnader, arbetstid, framtagande av material, samt för vattenrådets eget arbete med sammanställning av synpunkter till länsstyrelsen.

Läs mer om hur ni ansöker samt hitta blanketter och redovisningarna från föregående år på sidan om årligt bidrag.

Distriktsträffar

Vattenmyndigheten anordnar varje år en workshop för vattenråden i Södra Östersjön. Tanken är att medlemmarna i vattenråden ska få information om och kunna diskutera aktuella frågor inom arbetet med vattenförvaltning.

Samverkan och utbytet mellan vattenråden under workshopen ger också inspiration till nya aktiviteter, arbetsformer och samarbeten.

Riksmöte - nationellt nätverk

Riksmöten hålls vartannat år och riktar sig till olika typer av vattenorganisationer; vattenvårdsförbund, vattenförbund, vattenråd och andra vattensamarbeten.

 Kontakt med andra vattenråd

Är du nyfiken på vad som händer i landets alla vattenorganisationer? Kanske letar du efter en vattenorganisation där du bor? Här kan du hitta svaren!