Vattendelegationen

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt består av elva sakkunniga. De är engagerade och aktiva och driver gärna distriktets frågor i olika forum.

Under perioden 2019-2021 ingår följande ledamöter:

Thomas Carlzon, Landshövding Kalmar län (ordförande)

Marianne Andersson, LRF-ordförande i Skåne

Otto von Arnold, ordförande i Tullstorpsåns ekonomiska förening, Skåne

Annelie Johansson, miljövårdsdirektör och avdelningschef Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne

Anders Johnsson, politiker, Simrishamn

Akko Karlsson, regionpolitiker, Kalmar

Catherine Legrand, professor i marinekologi och prorektor vid Linnéuniversitetet

Roine Morin, chef koncernstab Hållbarhet, Södra

Jan Persson, Samhällsbyggnadsdirektör, Kultur och samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen i Östergötland

Sverker Thorén, politiker, Västervik

Anneli Wirtén, länsråd vid Länsstyrelsen i Jönköpings län

Lär dig mer om vad vattendelegationen gör och hur delegaterna utses.

Protokoll från vattendelegationen