Kontakta kansliet

På vattenmyndighetens kansli arbetar tolv personer. Men vem gör vad?


Irene Bohman

vattenvårdsdirektör, strategi, administration, personalansvar,
010-223 84 12
070-627 24 19
irene.bohman(a)lansstyrelsen.se

Åse Eliasson
samordnare, miljöekonomi, statistik, kontaktperson för vattendelegationen
010-223 84 72
ase.eliasson(a)lansstyrelsen.se


Katrin Herrlin Sjöberg

samordnare, miljökvalitetsnormer
010-223 87 10
070-223 00 55
katrin.herrlin.sjoberg(a)lansstyrelsen.se


Niklas Holmgren

strateg, åtgärder,
010-223 84 73
070-234 72 68
niklas.holmgren(a)lansstyrelsen.se


Lennart Johansson

samordnare, övervakning av vatten, projektledare för "full koll på våra vatten"
010-223 84 74
072-231 09 10
lennart.j.johansson(a)lansstyrelsen.se

Sylvia Kinberg
samordnare, illustrationer, webbinformation, trycksaker, samråd,
010-223 84 75
070-204 14 18
sylvia.kinberg(a)lansstyrelsen.se

Carina Nanker
kommunikatör, webbplatsinformation och informationsmaterial
010-223 82 41
carina.nanker(a)lansstyrelsen.se


Jan F Petersson

samordnare, övergödningsfrågor, kartor
010-223 84 76
072-560 09 68
jan.f.petersson(a)lansstyrelsen.se


Martin Rappe George
samordnare, grundvatten och miljögifter, vattenråd
010-223 86 12
076-546 86 08
martin.rappe.george(a)lansstyrelsen.se

Janos Steiner
GIS-expert
010-223 83 03
janos.steiner(a)lansstyrelsen.se


Are Vallin

samordnare, åtgärdsprogrammet, rapportering, kontaktperson för beredningssekretariaten
010-223 85 83
070-234 89 88
are.vallin(a)lansstyrelsen.se

Matilda Valman
samordnare
börjar sin anställning 21 maj 2018