Kontakta kansliet

På vattenmyndighetens kansli arbetar tio personer. Men vem gör vad?


Irene Bohman

vattenvårdsdirektör, strategi, administration, personalansvar,
010-223 84 12
070-627 24 19

Åse Eliasson
samordnare, miljöekonomi, statistik, kontaktperson för vattendelegationen
010-223 84 72


Katrin Herrlin Sjöberg

samordnare, miljökvalitetsnormer, kontaktperson för beredningssekretariaten
010-223 87 10
070-223 00 55


Niklas Holmgren

strateg
010-223 84 73
070-234 72 68


Lennart Johansson

samordnare, övervakning av vatten, projektledare för "full koll på våra vatten"
010-223 84 74
072-231 09 10

Sylvia Kinberg
samordnare, illustrationer, webbinformation, trycksaker, utbildningar, samråd
010-223 84 75
070-204 14 18

Carina Nanker
kommunikatör, webbplatsinformation och informationsmaterial
010-223 82 41


Jan F Petersson

samordnare, övergödningsfrågor, kartor
010-223 84 76
072-560 09 68


Martin Rappe George
samordnare, grundvatten och miljögifter
börjar 1 maj 2017


Are Vallin

samordnare, åtgärdsprogrammet, rapportering
010-223 85 83
070-234 89 88