Kontakta kansliet

På vattenmyndighetens kansli arbetar elva personer. Men vem gör vad?


Irene Bohman

vattenvårdsdirektör, strategi, administration, personalansvar
010-223 84 12
070-627 24 19
irene.bohman(a)lansstyrelsen.se

katrin_170.jpg
Katrin Herrlin Sjöberg

samordnare, miljökvalitetsnormer
010-223 87 10
070-223 00 55
katrin.herrlin.sjoberg(a)lansstyrelsen.se

niklas_170.jpg
Niklas Holmgren

strateg, åtgärder
010-223 84 73
070-234 72 68
niklas.holmgren(a)lansstyrelsen.se

lennart_170.jpg
Lennart Johansson

samordnare, övervakning av vatten, projektledare för "full koll på våra vatten"
010-223 84 74
072-231 09 10
lennart.j.johansson(a)lansstyrelsen.se

Sylvia_170.jpg
Sylvia Kinberg

samordnare, vattenförsörjning, illustrationer, webbinformation, trycksaker, samråd
010-223 84 75
070-204 14 18
sylvia.kinberg(a)lansstyrelsen.se

janne_170.jpg
Jan F Petersson

samordnare, övergödningsfrågor, kartor
010-223 84 76
072-560 09 68
jan.f.petersson(a)lansstyrelsen.se

martin.jpg
Martin Rappe George
samordnare, grundvatten och miljögifter, vattenråd
010-223 86 12
076-546 86 08
martin.rappe.george(a)lansstyrelsen.se

Janos_170.jpg
Janos Steiner

GIS-expert
010-223 83 03
janos.steiner(a)lansstyrelsen.se

are.jpg
Are Vallin

samordnare, åtgärdsprogrammet, rapportering, kontaktperson för beredningssekretariaten
010-223 85 83
070-234 89 88
are.vallin(a)lansstyrelsen.se

MatildaValman_170.jpg
Matilda Valman

samordnare, övergödningsfrågor, kustvatten, kontaktperson för vattendelegationen
010-223 86 26
072-141 71 86
matilda.valman(a)lansstyrelsen.se