Vattendelegationen

Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt består av 11 ordinarie ledamöter med landshövdingen som ordförande.

​Ledamöterna har utsetts av regeringen baserat på sin sakkunskap inom områden som berör, och berörs av, vattenförvaltningsarbetet. Tillsammans har de en bred kompetens och erfarenhet från många olika sektorer i samhället.    

Följande ledamöter sitter i vattendelegation för Norra Östersjöns vattendistrikt:

Minoo Akhtarzand ordförande, landshövding, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Peder Eriksson, enhetschef, Länsstyrelsen i Örebro län

Annika Israelsson, enhetschef, Länsstyrelsen i Uppsala län
  
Klas Lundbergh, enhetschef SSAB EMEA AB, Oxelösund

Lena Tilly, vattenresursexpert Tyréns AB, Stockholm

Stefan Löfgren, docent SLU, Uppsala

Lennart Gladh, expert sötvatten, Solna

Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd (M), Nacka kommun

Petter Ström, politiker (C) Sala  
  
Ellinor Rindevall, politiker (S), Stockholm

Anne-Li Fiskesjö, chef för natur- och miljöenheten, Länsstyrelsen i Sörmland 

Göran Åström (adjungerad), miljödirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län 

Lär dig mer om vad vattendelegationen gör och hur delegaterna utses.

Protokoll från vattendelegationen