Samverkan i distriktet

God vattenkvalitet uppnås bara genom samverkan. I vårt distrikt har vi 17 vattenorganisationer, nio vattenråd och tre referensgrupper. Tillsammans arbetar vi för ett bättre vatten i vårt distrikt och ett bättre vatten i Sverige.  

​Vattenorganisationer, vattenråd och referensgrupper

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt samverkar med en rad olika vattenorganisationer. Det är allt från vattenförbund, vattenvårdsförbund, vattenråd eller motsvarande. 

Verksamma vattenorganisationer i distriktet 

Arbogaåns vattenförbund
Bällstaågruppen
Edsviken vattensamverkan
Fyrisåns vattenförbund
Hedströmmens vattenförbund
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Hjälmarens vattenförbund
Igelbäcksgruppen
Intressentgruppen Köpingsån-Köpingsviken
Kolbäcksåns vattenförbund
Mälarens vattenvårdsförbund
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Oxundaåns vattenvårdsprojekt                                                   Projektgruppen för Stockholms sjöar och vattendrag
Svealands kustvattenvårdsförbund
Tyresåsamarbetet                                                             Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

 

 

 

Vattenråd i distriktet 

Hjälmaren
Isätrabäcken (del av Sagån)
Nyköpingsåarna (del av vattenvårdsförbundet)
Sagån
Stavbofjärden
Svartån
Sävaån
Tämnaren                                                                                      Vattenrådet Fyris Östra Källor

Referensgrupper

För närvarande finns det tre referensgrupper i distriktet:

- Kommuner (inklusive vatten och avlopp VA)

- Jord och skog,

- Vattenvårdsorganisationer vilka innefattar vattenvårdsförbund och vattenråd.

Läs gärna presentationer och minnesanteckningar om du vill veta mer i vårt arkiv. Det gör du genom att klicka på respektive referensgrupp.

 

 Innehållsredigeraren