Avslutade vattenprojekt

Här kan du läsa om tidigare genomförda projekt inom Norra Östersjöns vattendistrikt och projekt vi genomfört tillsammans med andra vattenmyndigheter för att nå målet
"Ett bättre vatten i Sverige".

​Finn de områden som göder havet mest

Under 2007 genomförde Vattenmyndigheterna i Södra och Norra Östersjön samt Västerhavet projektet "Finn de områden som göder havet mest" inom respektive vattendistrikt.

Läs mer om projektet

Rapport Finn de områden som göder havet mest

Karta över fosfor från diffusa källor och punktkällor (7 MB)

Karta över kväve från diffusa källor och punktkällor (7 MB)

Redovisning av regeringsuppdraget (1 MB)

 

Restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar

2008 fick Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns, Norra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt samt berörda län uppdraget att genomföra regeringsuppdraget "Inventering av behovet av och möjligheter till restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar".

Läs mer om projektet

Rapport Restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar

Karta över havsvikar och kustnära sjöar i behov av restaurering (4 MB)

Redovisning av regeringsuppdraget (551 kB)