Distriktets organisation

Länsstyrelsen i Västmanlands län är utsedd vattenmyndighet i Norra Östersjöns vattendistrikt. I distriktet finns ett kansli och sju länsstyrelser som arbetar för genomförande av vattendirektivet.

​Norra Östersjöns kansli

Vi samordnar vattenförvaltningsarbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kontakta oss gärna för vidare information, här hittar du alla som arbetar på kansliet.

Distriktets länsstyrelser

Norra Östersjöns vattendistrikt berör hela eller delar av Uppsala, Örebro, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands och Dalarnas län.

Länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt är som följer:

Dalarnas län
Ann-Louise Haglund
010-225 00 00 (vxl)

Stockholms län
Martin Olgemar
010-223 10 00 (vxl)

Södermanlands län
Irene Karlsson Elfgren
010-223 40 00 (vxl)

Uppsala län
Gunilla Lindgren
010-223 30 00 (vxl)

Västmanlands län
Johan Axnér
010-224 90 00 (vxl)

Örebro län
Ernst Witter
010-224 80 00 (vxl)

Östergötlands län
Niclas Bäckman
010-223 50 00 (vxl)