Kontakta oss

På Norra Östersjöns vattendistrikts kansli arbetar 16 personer.

Anna Linusson
Vattenvårdsdirektör
010-2249464

Malin Willför

Vattensamordnare
010-2249208

Jenny Caruso
Förvaltningsplan, vattendelegationen
010-2249233

Sabina Caspari
Kommunikatör                                                                               010-2249494

Mathias Cramér
GIS, kartor
010-2249239

Ingrid Hägermark
Samverkan,
Mälarens vattenvårdsförbund
010-2249372

Rosita Ericsson
Kommunikatör LIFE IP Rich Waters
010-2249234

Jonas Berglind
Vattensamordnare
010-2249227

David Liderfelt
Projektledare LIFE IP Rich Waters
010-2249413

Hannes Löfgren
Miljögifter, kartläggning och analys
010-2249400 

Teresia Wällstedt
Miljögifter
010-2249251

Elin Jantze
Vattensamordnare, fysisk påverkan
010-2249243

Nazanin Mahmoudi
Vattensamordnare, fysisk påverkan
010-2249435

Elin Ångman
Projektledare,
Mälaren - en sjö för miljoner
010-2249451

Malin Pettersson, tf vattenvårdsdirektör
Grundvatten, dricksvatten
010-2249332

Åsa Erlandsson
Projektledare LIFE IP Rich Waters
010-2249316

Martin Erlandsson Lampa
Vattensamordnare
010-2249414

Anna Andersson Ax
Kommunikatör
010-2249458

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se alternativt fornamn.initial.efternamn@lansstyrelsen.se

Eller till vårt kanslis brevlåda

vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se