Vattenmyndighetens kansli

Kansliets arbete innebär samordning såväl inom distriktet som nationellt mellan distrikten. Arbetet inom vattenförvaltningen följer en 6 årig cykel där arbetet är uppdelar efter de olika delarna i en period. Arbetsuppgifternas aktualitet varierar delvis beroende av var i cykeln vi befinner oss i för tillfället.

​Lisa Lundstedt

Vattenvårdsdirektör
010-2255 365

Susanna Andersson

Vattensamordnare
Kartläggnins och analys, sjöar och vattendrag, Skogsbruk
010-2255 394

Malin Kronholm Bergkvist

Vattensamordnare
Miljöövervakning, Kartläggning och analys, Kust och skärgård
010-2255 337

Sophie Forsberg

Vattensamordnare
Samverkan, Kommunikation
010-2255 263

Pontus Grahn

Vattensamordnare
Ekonomisk analys
010-2255 558

Hanna Lehman Silverlind

Vattensamordnare
GIS/IT
010–2255 544

Yamini Lind

Vattensamordnare
Miljökvalitetsnormer
010-2255 519

Malin Naess

Vattensamordnare
Grundvatten, Dricksvatten, Vattenpolitiker, Förvaltningsplan
010-2255 380

Peter Wihlborg

Vattensamordnare
Åtgärdsprogram, Miljögifter
010-2255 462   

E-post till medarbetare:

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se