Välkommen till Sveriges nordligaste vattendistrikt

Pojke vid vattendrag

​Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsetts till vattenmyndighet i distriktet.  

Bottenvikens vattendistrikt omfattar 30 huvudavrinningsområden från Torneälven ner till Ume- och Öreälvens avrinningsområden som gränsar mot Bottenhavets vattendistrikt. I vattendistriktet finns de fyra stora nationalälvarna Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven vilka är skyddade från vattenkraftsutbyggnad. Torneälvens avrinningsområde sträcker sig över både Sverige och Finland samt en liten del av Norge varför denna utpekats som ett internationellt vattendistrikt som länderna ska samarbeta kring.  

Distriktet karakteriseras av många sjöar, landhöjningskust, bräckt havsvatten, stor och tung basindustri samt gles befolkning. Bottenvikens vattendistrikt är störst till ytan av de fem distrikten i Sverige samtidigt som det har det lägsta befolkningsantalet. Totalt finns ca 42 000 sjöar och kusten omfattar närmare 7 000 öar. Här finns ca 500 000 invånare som i huvudsak är bosatta i kustområdet och älvdalarna.

 Kontakta oss

​Vattenmyndighetens kansli
Länsstyrelsen Norrbottens län
971 86 LULEÅ

010-225 50 00

vattenmyndigheten.norrbotten
@lansstyrelsen.se

Vem gör vad på kansliet?
Hitta rätt person!

​Den 16 december 2016 beslutade vattendelegationen om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2016-2021.

 Bottenvikens vattendistrikt