Kontakta oss

På vattenmyndighetens kansli jobbar åtta personer. Men vem gör vad?

​Joakim Kruse
Vattenvårdsdirektör
Jurist
Telefon: 0611-34 92 61
Mobil: 073-271 24 54

Lisa Dahlén
Vattensamordnare, miljökvalitetsnormer
Telefon: 0611-34 93 63
Mobil: 076-084 13 05

Erica Hasslar
Vattensamordnare, kontaktperson för vattendelegationen, vattenråd, webbinformation
Telefon: 0611-34 92 52
Mobil: 076-770 22 55

Chiquitita Kandel
Vattensamordnare, förvaltningsplan, kartor, GIS
Telefon: 0611-34 92 01

Therese Lager
Miljöekonom, åtgärdsprogram
Telefon: 0611-34 90 42
Mobil: 070-296 69 08

Madelen Rytterstam
Vattensamordnare, fysisk påverkan, kontaktperson för beredningssekretariaten
Telefon: 0611-34 90 41
Mobil: 070-190 27 46

Anna Stjärne
Vattensamordnare, miljögifter
Telefon: 0611-34 92 86

Stina Welander
Vattensamordnare, åtgärdsprogram, rapportering
Telefon: 0611-34 91 48
Mobil: 070-236 32 12

 

E-post till medarbetare: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se