Kontakta oss

På vattenmyndighetens kansli jobbar tio personer. Men vem gör vad?

​Joakim Kruse
Vattenvårdsdirektör
Jurist
Telefon: 0611-34 92 61
Mobil: 073-271 24 54

Lisa Dahlén
Vattensamordnare, miljökvalitetsnormer
Telefon: 0611-34 93 63
Mobil: 076-084 13 05

Erica Hasslar
Vattensamordnare, vattenråd, webbinformation, kontaktperson för vattendelegationen
Telefon: 0611-34 92 52
Mobil: 076-770 22 55

Chiquitita Kandel
Vattensamordnare, förvaltningsplan, kartor, GIS
Telefon: 0611-34 92 01

Therese Lager
Miljöekonom, åtgärdsprogram
Telefon: 0611-34 90 42
Mobil: 070-296 69 08

Emanuel Nandorf
Tjänstledig 80%
Telefon: 0611-34 90 59
Mobil: 070-190 44 96

Madelen Rytterstam
Vattensamordnare, fysisk påverkan, kontaktperson för beredningssekretariaten
Telefon: 0611-34 90 41
Mobil: 070-190 27 46

Maria Sundberg
Vattensamordnare, grundvatten
Mobil: 070-073-271 24 50

Stina Welander
Vattensamordnare, åtgärdsprogram, rapportering
Telefon: 0611-34 91 48
Mobil: 070-236 32 12

 

E-post till medarbetare: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se