De fem vattendistrikten

Sveriges fem vattendistrikt styrs av fem vattenmyndigheter. Varje vattendistrikt har sina utmaningar och sin organisation. Mycket är liknande mellan distrikten men mycket är också olika. Ta del av hur ditt distrikt ser ut och hur dess arbete sker. Välj distrikt genom att klicka i kartan eller i huvudmenyn.