Delområden och åtgärdsområden 

För att på bästa vis utnyttja befintlig kunskap om vatten och resurser har Västerhavets vattendistrikt delats in i sex delområden och huvudansvariga länsstyrelser har utsetts.

Ansvar för ett delområde innebär att samordna den egna och övriga länsstyrelsers arbete med att ta fram underlag för karakterisering, miljömål, åtgärdsprogram, förvaltningsplan med mera inom delområdet. Utöver sex delområden är Västerhavets vattendistrikt även indelat i olika ågärdsområden. Varje länsstyrelse i distriktet är ansvarig för ett antal åtgärdsområden. I detta ansvar ingår information, konsultation och att se till att medverkan organiseras på ett ändamålsenligt sätt inom delområdet. Arbetet förutsätter att alla länsstyrelser inom delområdet medverkar.

 

Västkustens delområde

För Västkusten delas ansvaret mellan Länsstyrelsen i Skåne, Halland och Västra Götalands län.

Vänerns delområde

För Vänern delas ansvaret mellan Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götlands län.

Värmlandsälvarna

Länsstyrelsen i Värmland ansvarar för 108 Göta älvs huvudavrinningsområde (Upperudsälven 108-131 österut till och med Visman 108-137).

Västra Götalands åarna

Länsstyrelsen i Västergötlands län är ansvarig för följande avrinningsområden:

Huvudavrinningsområde  Område mellan huvudavrinningsområde 
105 Viskan  106/107:1 Rolfsån o Kungsbackaån 
106 Rolfsån 107/108:2 Kungsbackaån o Göta älv 
107 Kungsbacka ån  108/109 Göta älv o Bäveån   
108 Göta älv (fr o m Gullspångsälven 108-138
o Dalbergså 108-130 och söderut) 
109/110 Bäveån och Örekilsälven 
109 Bäveån  110/111 Örekilsälven o Strömsån 
110 Örekilsälven  111/112 Strömsån o Enningdalsälven 
111 Strömsån  112/113 Enningdalsälven
o Glomma                             
112 Enningdalsälven   

Hallandsåarna

Länsstyrelsen i Hallands län är ansvarig för följande avrinningsområden:

Huvudavrinningsområde     Område mellan
huvudavrinningsområde 
97 Stensån  97/98 Stensån o Lagan
98 Lagan 98/99 Lagan o Genevadsån
99 Genevadsån  99/100 Genevadsån o Fylleån
100 Fylleån 100/101 Fylleån o Nissan
101 Nissan 101/102 Nissan o Suseån
102 Suseån 102/103 Suseån o Ätran
103 Ätran  103/104 Ätran o Himleån 
104 Himleån  104/105 Himleån o Viskan
  105/106 Viskan o Rolfsån 
  107/108:1, 107/108-1:1
Kungsbackaån o Göta älv 

Skåneåarna

Länsstyrelsen i Skåne län är ansvarig för följande avrinningsområden:

Huvudavrinningsområde  Område mellan
huvudavrinningsområde 
95 Vege å  94/95 Råån o Vege å
96 Rönne å 95/96 Vege å o Rönne å 
96/97 Rönne å o Stensån

Delområden i Västerhavet

Karta med namn över delområden - pdf nytt fönster

Klicka på bilden för att öppna en större karta med namn över delområden i Västerhavet.

Åtgärdsområden i Västerhavet

Karta med namn över åtgärdsområden - Pdf nytt fönster

Klicka på bilden för att öppna en störra karta med namn över åtgärdsområden i Västerhavet.