Välkommen till Södra Östersjöns vattendistrikt

Foto: Jenny Lindberg

Södra Östersjöns vattendistrikt består av 10 län, 91 kommuner och 2,2 miljoner invånare och finns i Sveriges sydöstra hörn. Östergötland, Öland, Gotland, Blekinge, den största delen av Småland och en stor del av Skåne ingår i distriktet där Länsstyrelsen Kalmar län är utsedd till vattenmyndighet.  

Vattendistriktet sträcker sig längs Östersjökusten från Bråviken i norr till Kullens spets i norra Öresund i väster. I öster är Gotland den östra gränsen och i Smygehuk finns distriktets sydligaste punkt. Sveriges näst största sjö, Vättern, finns i distriktet som dessutom omfattar 478 sjöar, 968 vattendrag, 177 kustvatten och 580 grundvatten som är utpekade som vattenförekomster.  

Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Arbetet sker i samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer vilket är en förutsättning för att få till verkliga åtgärder och hållbara helhetslösningar. Välkommen att vara med på en spännande resa mot ännu bättre vatten!